ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2564 นายอำเภอบ้านแพ้ว สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายกอบต.เจ็ดริ้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเจ็ดริ้ว พร้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมจัดตั้ง CI Community Isolation หรือ ศูนย์พักคอยคนสาคร ของอำเภอบ้านแพ้ว ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

0 Comments

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้นำคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบเตียงและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด -19 (COVID-19) ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 14 ข้างสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว

0 Comments