วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายจรูย อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

0 Comments

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เป็นตัวแทนเครือข่ายอาชีวะและศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิด -19 มอบอุปกรณ์เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 10 เครื่อง เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบปืน จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ ศูนย์พักคอยคนสาคร (บ้านแพ้ว ศูนย์ ๗ ) โรงพยาบาลสนามในชุมชน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว (อาคารอเนกประสงค์)

0 Comments