วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2564 คณะครูเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เข้ารับการฉีดป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา(COVID – 19) ณ เซ็นทรัลมหาชัย โดยบุคลากรของทางวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ฉีดไปแล้ว จำนวน 93%

0 Comments

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมด้วย ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการตรวจในน้ำลาย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ็ดริ้ว เพื่อเตรียมความพร้อม 100 % ในการเปิดเรียนแบบ Onsite

0 Comments

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้จัดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู โดยมี นายจรูญ อินไข มาเยี่ยมชมความเรียบร้อยและให้กำลังใจผู้เข้าสอบ

0 Comments